- کامل کار

فوم بسته بندی انواع شیرالات ساختمانی و صنعتی

انواع فوم بسته بندی مغزی شیر

انواع فوم برشی ورقی -فوم برشی فرم دار - فومهای بسته بندی لوازم و ملزوماث برقی و الکترونیکی

انواع فومهای بسته بندی اجاق گاز

انواع فوم بسته بندی لوازم خانگی

انواع فومهای تزئینی-توپ-فومهای گل سازی-حروف فومی- اعدادو سمبلهای ۴عمل اصلی بصورت مگنت دار و ساده با قابلیت رنگ آمیزی و آموزشی

انواع فومهای لوازم پزشکی_بهداشتی و دارویی--بسته بندی ساعتهای دیواری--انواع فومهای پشتی ترکمنی و مبلی

فوم سبد میوه مخصوص میوه های صادراتی

فوم نشاء جهت گلخانه